• HOTLINE: 0915897975 - 0906700136 - 0901343116
  • MAIL: info@iesc.edu.vn

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - Family (phần 1)

Facebook Twitter Google +1
Ngày đăng: 06/07/2020 - Lượt xem: 134

Một bài học về chủ đề gia đình với đầy đủ các kiến thức: Từ vựng, kỹ năng đọc, kỹ năng nghe, kỹ năng viết. Giúp các em rèn luyện được đầy đủ các kỹ năng thông qua bài học này nghen.


Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - Family (phần 1)


 1. Vocabulary 

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - Family (phần 1) - từ vựng


2. Reading

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - Family (phần 1) - reading


3. Look and reading. Match

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - Family (phần 1)


4. Write am, is or are 

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - Family (phần 1) - write

 
IES Education