• HOTLINE: 0915897975 - 0906700136 - 0901343116
  • MAIL: info@iesc.edu.vn

Hoàn thành câu tiếng Anh dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 1

Facebook Twitter Google +1
Ngày đăng: 26/05/2020 - Lượt xem: 94
Dựa vào phần học về thì hiện tại đơn. Các bạn hãy hoàn thành câu và chia động từ phù hợp trong phần bài tập dưới đây.
 

Lý thuyết thì hiện tại đơn - present simple

Hoàn thành câu dựa vào những gợi ý cho sẵn - lý thuyết thì hiện tại đơn

Hoàn thành câu dựa vào những gợi ý cho sẵn - cách sử dụng thì hiện tại đơn
Hoàn thành câu dựa vào những gợi ý cho sẵn
Hoàn thành câu dựa vào những gợi ý cho sẵn 1

Điền và chia động từ hoàn thành câu dựa vào gợi ý từ hình ảnh cho sẵn


Hoàn thành câu dựa vào những gợi ý cho sẵn - bài tập điền từ summer time

Hoàn thành câu tiếng Anh dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 1
Hoàn thành câu tiếng Anh dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 1
Hình 1:


Hoàn thành câu dựa vào những gợi ý cho sẵn 2

Hình 2:

Hoàn thành câu dựa vào những gợi ý cho sẵn 3

Hình 3:

Hoàn thành câu dựa vào những gợi ý cho sẵn 4

Hình 4:

Hoàn thành câu dựa vào những gợi ý cho sẵn 5

Hình 5:

Hoàn thành câu dựa vào những gợi ý cho sẵn 7


=> Đáp án được gắn ở cuối bài phần 2.

Bài viết liên quan: Hoàn thành câu dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 2