• HOTLINE: 0915897975 - 0906700136 - 0901343116
  • MAIL: info@iesc.edu.vn

Present simple - Present Continuous: Bài tập chia động từ đúng

Facebook Twitter Google +1
Ngày đăng: 28/05/2020 - Lượt xem: 79
Chia động từ đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành 2 đoạn văn dưới đây. Áp dụng kiến thức của thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn.

Present simple - Present Continuous: Bài tập chia động từ đúng


Học viên xem đáp án Tại đây!
IES Education