• HOTLINE: 0915897975 - 0906700136 - 0901343116
  • MAIL: info@iesc.edu.vn
Facebook Twitter Google +1
Ngày đăng: 07/10/2022 - Lượt xem: 84

 

Tiếng Anh Chủ Đề Du LịchDu lịch luôn là nhu cầu thiết yếu của mỗi con người chúng ta. Du lịch giúp chúng ta vừa được nghỉ ngơi, vừa giảm stress vừa biết thêm nhiều điều hay mới lạ mà chúng ta chưa biết. Để có thể du lịch nước ngoài thì bạn nên chuẩn bị cho mình vốn từ vựng nhất định. Việc chuẩn bị hành trang tiếng Anh phong phú và đa dạng sẽ giúp bạn giao tiếp được với người nước ngoài cũng như giúp cho việc du lịch của mình thú vị và dễ dàng hơn.

Loyalty programme: /ˈlɔɪəltiˈprəʊɡræm/: chương trình người dùng thường xuyên
Inclusive tour: /ɪnˈkluːsɪv tʊə(r)/: tour trọn gói
One way trip: /wʌn weɪ trɪp/: Chuyến đi 1 chiều
Round trip: /ˌraʊnd ˈtrɪp/: Chuyến đi khứ hồi
Cancellation penalty: /ˌkænsəˈleɪʃn ˈpenəlti/: Phạt do bãi bỏ
Excursion/promotion airfare:/ɪkˈskɜːʃn/ /prəˈməʊʃn/ /ˈeəfeə(r)/: Vé máy bay khuyến mãi/ hạ giá
Retail Travel Agency: /ˈriːteɪlˈtrævl eɪdʒənsi/: đại lý bán lẻ về du lịch
Itinerary: /aɪˈtɪnərəri/: Lịch trình
Airline schedule: /ˈeəlaɪn ˈʃedjuːl/: lịch bay
Baggage allowance: /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: lượng hành lý cho phép
Boarding pass: /ˈbɔːdɪŋ kɑːd/: thẻ lên máy bay (cung cấp cho hành khách)
Check-in: /tʃek – ɪn/: giấy tờ vào cửa
Complimentary: /ˌkɒmplɪˈmentri/: (đồ, dịch vụ…) miễn phí, đi kèm
Deposit: /dɪˈpɒzɪt/: đặt cọc
Domestic travel: /dəˈmestɪk ˈtrævl/: du lịch nội địa
Destination: /ˌdestɪˈneɪʃn/: điểm đến
High season: /haɪ ˈsiːzn/: mùa đắt điểm
Low Season: /ləʊˈsiːzn/: mùa nhỏ khách

Tourism: /ˈtʊərɪzəm/: ngành du lịch

IES mong rằng những từ vụng trên sẽ giúp các bạn có 1 chuyến du lịch dễ dàng và thật vui nhé.

------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐈𝐄𝐒 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
📌 𝙒𝙚𝙗𝙨𝙞𝙩𝙚: https://iesc.edu.vn/
📍 𝘼𝙙𝙙𝙧𝙚𝙨𝙨: 58 Đường số 41, P.Tân Phong, Quận 7, HCM.
☎ 𝙃𝙤𝙩𝙡𝙞𝙣𝙚: 090 670 0136 - 090 134 3116 - 091 589 7975

#ies #ieseducation #tienganhchobe #tienganh 
#tienganhchotre

 
IES EDUCATION